soudní znalec nemovitostí

Podklady k posudkům

Znalecké posudky vyhotovuji na základě těchto podkladů:

 

  • výpis z katastru nemovitostí
  • smlouvy (darovací, o převodu nemovitosti, pojistné, nájemní, o sřízení věcného břemena apod.)
  • kopie části katastrální mapy
  • stavební výkresová dokumentace
  • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
  • doklad o zaplacení daně z nemovitosti
  • přehled běžných provozních nákladů
  • dříve zpracované znalecké posudky

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.